Plan lekcji


Obowiązujący od: Plan dla: Sala:
22 22k
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 DK 4Hb-1/2 p_zarzą.han
2 8:00- 8:45 DK 4Hb-2/2 p_zarzą.han
DK 4Hb-1/2 p_zarzą.han
DK 4Wb-1/3 p_zarzą.han
3 8:50- 9:35 DK 4Wb-1/3 rach.hand
DK 4Hb-2/2 p_zarzą.han
DK 4Hb-1/2 p_zarzą.han
DK 1Bz-2/2 p_p.tech.biu
4 9:40-10:25 DK 4Wb-1/3 p_zarzą.han
RD 2TOR-2/2 pod.reklamy
MF 2Hb-2/2 p_biuro hand
DK 4Hb-1/2 p_zarzą.han
DK 1Bz-2/2 p_p.tech.biu
5 10:30-11:15 DK 4Wb-1/3 p_zarzą.han
MF 2Hb-2/2 p_biuro hand
DK 3Hb-2/2 p_zarzą.han
6 11:20-12:05 DK 4Wb-1/3 rach.hand
DK 3Hb-2/2 p_zarzą.han
7 12:20-13:05 DK 2Bz podstawy han
DK 1Bz-1/2 p_p.tech.biu
DK 4Hb-2/2 p_zarzą.han
8 13:20-14:05 DK 3Hb-1/2 p_zarzą.han
DK 1Bz-1/2 p_p.tech.biu
DK 4Wb-1/3 p_zarzą.han
DK 4Hb-2/2 p_zarzą.han
9 14:10-14:55 DK 3Hb-1/2 p_zarzą.han

Obowiązuje od: 2024-04-29