PRAKTYKI - SPRZEDAWCA

Proszę o zapoznanie się z zasadami załatwiania praktyk w zawodzie Sprzedawca.
W załączniku wykaz pracodawców współpracujących ze szkołą.

Czytaj więcej!

Poprawkowe egzaminy maturalne

Wszystkie maturalne egzaminy poprawkowe (język polski, matematyka, język angielski) odbywają się 23 sierpnia o godzinie 09:00

Czytaj więcej!