PRAKTYKI - SPRZEDAWCA

Uczniowie przyjęci do klasy 1 Branżowej Szkoły I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Handlowych załatwiają sobie praktyki u pracodawców.

Tzn. muszą podpisać umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcą oraz pracodawca musi podpisać porozumienie i oświadczenie o niekaralności (druki w załącznikach poniżej)

Można zwrócić się (zadzwonić i umówić na rozmowę) do pracodawców współpracujących ze szkołą - wykaz pracodawców w załączniku.

Można również znaleźć sobie indywidualnie pracodawcę - z tym, że warunkiem jest to, że pracodawca ma uprawnienia pedagogiczne tj. kurs pedagogiczny. Wówczas należy zgłosić się do szkoły - do Kierownika Szkolenia Praktycznego Pani Anny Mirowskiej po umowę lub pobrać ją ze strony szkoły (załączniki poniżej)

 

Umowę, oświadczenie o niekaralności i porozumienie (podpisuje pracodawca) należy podpisać najpóźniej do końca sierpnia i kopię dostarczyć do szkoły.

We wrześniu w sekretariacie szkoły będziesz musiał zakupić dzienniczek praktycznej nauki zawodu (na cały okres kształcenia - koszt 10 zł)

 

W razie pytań i wątpliwości kontakt do Kierownika Szkolenia Praktycznego

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego
w Zespole Szkół Handlowych
im. Marii Dąbrowskiej
w Bydgoszczy
tel.: 697 910 783

e-mail: a.mirowska@zsh.bydgoszcz.pl
www.zsh.bydgoszcz.pl

 

UWAGA

Praktyczna nauka zawodu dla klasy 1 Branżowej to poniedziałek i wtorek

Praktyczna nauka zawodu dla klasy 2 Branżowej to czwartek i piątek