PRYMUSI ZAWODU

NASI PRYMUSI ZAWODU - NAGRODY MARSZAŁKA

Uroczyste wręczenie stypendiów marszałka 622 uczniom techników i zasadniczych szkół zawodowych odbyło się 13 marca w hali Arena Toruń. W tym jakże prestiżowym wydarzeniu nie zabrakło i naszych uczniów.

Trzy wspaniałe dziewczyny: Natalia Dembińska, Paulina Jankowska oraz Helena Zwierzchowska otrzymały stypendia pieniężne. A są one niemałe bo od 200 do 500 złotych miesięcznie. Środki można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Dziewczynom gratulujemy i jesteśmy z Was dumni. BRAWOOOO

Więcej możecie przeczytać tutaj...