Rada Pedagogiczna

13 września 2021 godzina 17:15 odbędzie się Rada pedagogiczna - przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.