Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim.

Dyplomy potwierdzające otrzymanie stypendium Prezesa Rady Ministrów wręczyli Kurator Oświaty wraz z Wicewojewodą Województwa Kujawsko Pomorskiego.

 

Jesteśmy dumni z naszych uczniów i życzymy dalszych sukcesów!