Stypendystka - Miłka Magdziak

Założeniem programu jest wspieranie utalentowanych uczniów klas drugich i wyższych techników, szkół zawodowych oraz uczniów szkoły branżowej drugiego stopnia.

Roczne stypendia otrzymało 520 uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Gratulujemy i jesteśmy dumni z naszej reprezentantki w gronie młodych i zdolnych.

Opiekun D. Zwiewka