Sukces Jakuba Matczaka z kl. 2 NLb

Jakub za pracę na temat: „Sztuczna inteligencja i nowe technologie w samorządzie terytorialnym” otrzymał wyróżnienie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wyróżnienie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dwie nagrody pieniężne! Wręczając nagrodę, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Izabela Kożuch podkreśliła, że problematyka i forma wyróżnionej przez nich pracy w największym stopniu odzwierciedlały sposób widzenia rzeczywistości oraz jej rozumienia charakterystyczny dla młodej generacji. Prezentacje i wypowiedzi finalistów oceniał Wojewódzki Komitet Organizacyjny, powołany przez Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbietę Piniewską, w skład którego weszli: dr Monika Kamper-Kubańska prof. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, dr hab. Dorota Sylwestrzak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Andrzej Mazur.

Merytorycznym opiekunem pracy była pani Agnieszka Wojciechowska.

Gratulujemy!