Święto Straży Granicznej

Wspomniani funkcjonariusze zostali skazani na śmierć przez rozstrzelanie w 1940 r. wyrokiem nazistowskiego Sądu Specjalnego w Bydgoszczy.

 

W przedsięwzięciu upamiętnienia mogił wzięli udział również zaproszeni goście min. asp. Policji  Krzysztof Knych, pani Dorota Malińska Janaś reprezentująca Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej II Rzeczpospolitej w Śmiłowie, nauczyciele i uczniowie w/w placówki oraz przedstawiciele Zarządu Terenowemu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Bydgoszczy, który reprezentował chor. szt. SG Tomasz Giedź.

 

Druga część obchodów Święta Straży Granicznej miała miejsce w Placówce SG, mieszczącej się w miejscowym porcie lotniczym.

Mieliśmy tam okazję być świadkami wręczenia awansów funkcjonariuszom SG.

 

Serdecznie dziękujemy bydgoskiej Placówce SG za zaproszenie na uroczystości i mamy nadzieję, że w przyszłości nasz kontakt będzie wzmacniać i zakorzeniać.