Wymagania po gimnazjum

UWAGA

Wymagania na poszczególne oceny do wglądu u nauczyciela i w seretariacie dla klasy II OA z przedmiotów:


  1. Materiałoznawstwo odzieżowe
  2. Organizowanie procesów produkcyjnych
  3. Konstrukcja i modelowanie form odzieży
  4. Technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych
Wymagania dla klasy 2Pa, 2Wa na poszczególne oceny z przedmiotu organizowanie obsługi w portach i terminalach do wglądu u nauczyciela i w sekretariacie szkoły.