"Za 30 minut wyląduje statek powietrzny, na którym może znajdować się urządzenie wybuchowe!"

W ubiegły piątek (10.03.2023r.) w Porcie Lotniczym Bydgoszcz uczniowie z klasy o profilu Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych brali udział w ćwiczeniu mającym na celu sprawdzenie i utrwalenie działań służb w odpowiedzi na realne zagrożenia, które mogą wystąpić podczas codziennej działalności lotniska.

 

"Za 30 minut wyląduje statek powietrzny, na którym może znajdować się urządzenie wybuchowe!" - taki komunikat z wieży kontroli lotów, w miniony piątek uruchomił procedurę reagowania na sytuację kryzysową w Porcie Lotniczym Bydgoszcz”

 

Na szczęście to tylko ćwiczenia, w których wzięli udział jako pasażerowie "samolotu" nasi uczniowie z klasy o profilu Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych, spisali się na medal za co bardzo im dziękują nasi nauczyciele przedmiotów zawodowych jak również przedstawiciele Portu Lotniczego Bydgoszcz, Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy
oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Takie ćwiczenia na terenie portu lotniczego to okazja by się upewnić, że w przypadku realnego zagrożenia wszystkie procedury zostaną zachowane, a współpraca wszystkich służb doprowadzi do neutralizacji zagrożenia.

 

Ponadto wspólne ćwiczenia służb mają na celu doskonalenie koordynacji działań w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia pasażerów i obsługi lotniska.