Kalendarium wydarzeń

Styczeń 2022


10.01, poniedziałek
Termin wystawiania ocen za semestr I w klasach 1, 2, 3

10.01 - 11.01
Egzaminy zawodowe pisemne - dni wolne od zajęć dydaktycznych.

11.01, wtorek
Dzień dodatkowo wolny - egzaminy zawodowe

12.01, środa
Rada klasyfikacyjna pozostałych klas ZSH - bez czwartych

13.01, czwartek
Zebrania z rodzicami - godzina 18:15-18:45 Drzwi otwarte - godzina 18:45-19:45

17.01 - 30.01
Ferie zimowe:)

Luty 2022


02.02, środa od 1700
Rada pedagogiczna podsumowująca I semestr

Marzec 2022


25.03, piątek
Termin wystawienia ocen proponowanych w klasach 4 (maturalnych)

29.03, wtorek
Zebrania z rodzicami oraz drzwi otwarte * klasy maturalne poinformowanie o ocenach proponowanych * pozostałe klasy zebrania informacyjne

Kwiecień 2022


23.04, sobota od 0900 do 1300
Drzwi otwarte dla kandydatów do ZSH

25.04, poniedziałek
Rada klasyfikacyjna klas maturalnych

29.04, piątek
Uroczyste zakończenie i pożegnanie klas czwartych.

Maj 2022


04.05, środa
*Matura z języka polskiego *Praktyki zawodowe klas: 3OB, 3NLA

05.05, czwartek
Matura pisemna z matematyki

06.05, piątek
Matura pisemna z języka obcego

31.05, wtorek
Termin wystawiania przewidywanych ocen końcoworocznych.

Czerwiec 2022


07.06, wtorek
Zebrania z rodzicami - poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

14.06, wtorek
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych.

20.06, poniedziałek
Rada klasyfikacyjna.

24.06, piątek
Zakończenie zajęć edukacyjnych - wakacje