Kalendarium wydarzeń

Czerwiec 2023


08.06, czwartek
BOŻE CIAŁO – dzień wolny

14.06, środa
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych w pozostałych klasach ZSH

19.06, poniedziałek
* Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy i o powtarzanie klasy dla pozostałych klas ZSH godzina 12:00 w sekretariacie szkoły. * Rada klasyfikacyjna dla pozostałych klas ZSH godzina 17:00

23.06, piątek
Uroczyste Zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych

Wrzesień 2023


12.09, wtorek od 1700
Zebrania z rodzicami uczniów klas 2, 3, 4, 5 Zespołu Szkół Handlowych - zebrania w wyznaczonych salach.

13.09, środa od 1700
Zebrania z rodzicami uczniów klas 1 Zespołu Szkół Handlowych - zebrania w wyznaczonych salach.

19.09, wtorek od 1700
Zebranie Rady Rodziców - świetlica szkolna

Listopad 2023


07.11, wtorek od 1700
ZEBRANIA Z RODZICAMI uczniów ZSH - godz. 17.00- 17.30 oraz DRZWI OTWARTE dla rodziców uczniów klas V Technikum godz. 17.30- 18.00 (obecność nauczycieli uczących w klasach piątych)

18.11, sobota
Jubileuszowe Obchody 100-lecia Zespołu Szkół Handlowych

23.11, czwartek
termin wystawiania OCEN PROPONOWANYCH z przedmiotów zawodowych we wszystkich klasach piątych (5Hb; 5NLb; 5Ob; 5Pb; 5Rb

Grudzień 2023


08.12, piątek
Ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach piątych (5Hb; 5NLb; 5Ob; 5Pb; 5Rb)

13.12, środa
Rada śródroczna klas piątych (5Hb; 5NLb; 5Ob; 5Pb; 5Rb)

23.12 - 31.12
Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2024


01.01, poniedziałek
Nowy Rok - dzień wolny

05.01, piątek
Termin wystawiania ocen śródrocznych w pozostałych klasach ZSH (bez klas piątych technikum)

11.01, czwartek
Rada śródroczna - godz. 18.15 świetlica

15.01, poniedziałek
Rozpoczęcie II semestru dla pozostałych klas ZSH (bez klas maturalnych)

16.01, wtorek
ZEBRANIA Z RODZICAMI uczniów godz. 17.00-17.30

30.01, wtorek
Rada Pedagogiczna podsumowująca - po klasyfikacji śródrocznej – godzina 18:15 świetlica

Luty 2024


12.02 - 25.02
Zimowa przerwa - ferie zimowe