Kalendarium wydarzeń

Maj 2022


31.05, wtorek
Termin wystawiania przewidywanych ocen końcoworocznych.

Czerwiec 2022


07.06, wtorek
Zebrania z rodzicami - poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

14.06, wtorek
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych.

20.06, poniedziałek
Rada klasyfikacyjna.

24.06, piątek
Zakończenie zajęć edukacyjnych - wakacje