Plan lekcji


Obowiązujący od: Plan dla: Oddział:
3Rb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 j.polski BZ 26 matematyka DR 16 biologia KI 36 j.niemiecki-1/2 EB 33
2 8:00- 8:45 religia-1/1 #r5 29 matematyka DR 16 przedsięb. AW 29 wf-1/2 Do S1
wf-2/2 #w5 S2
j.niemiecki-1/2 EB 32
3 8:50- 9:35 religia-1/1 #r5 35 p_p.multimed-1/2 AM 21
p_grafika-2/2 IG 31
geografia LR 41 wf-1/2 Do S1
wf-2/2 #w5 @
j.polski BZ 26
4 9:40-10:25 wf-1/2 Do S1
wf-2/2 #w5 @
p_p.multimed-1/2 AM 21
p_grafika-2/2 IG 31
p_zarzą.rekl-1/2 JA 37
informatyka-2/2 WW 42
chemia KI 36 j.polski BZ 26
5 10:30-11:15 godz.wych Do 41 p_grafika-1/2 IG 31
p_p.multimed-2/2 AM 21
pod.reklamy MZ 14 pod.reklamy MZ 14 kampania rek RD 36
6 11:20-12:05 historia DA 30 p_grafika-1/2 IG 31
p_p.multimed-2/2 AM 21
r_angielski-1/2 33
pl.ka.reklam-2/2 RD 40
historia DA 30 r_geografia LR 41
7 12:20-13:05 j.angielski-2/2 30 pod.reklamy MZ 14 r_angielski-1/2 33
p_zarzą.rekl-2/2 JA 37
matematyka DR 16 informatyka-1/2 WW 42
r_angielski-2/2 28
8 13:20-14:05 j.angielski-2/2 30 kampania rek RD 27 pl.ka.reklam-1/2 MZ 40
r_angielski-2/2 33
j.angielski-1/2 24
j.niemiecki-2/2 Ka 25
9 14:10-14:55 fizyka GA 35 pl.ka.reklam-1/2 MZ 40
pl.ka.reklam-2/2 RD 37
j.angielski-1/2 24
j.niemiecki-2/2 Ka 25

Obowiązuje od: 2023-05-01