Wymagania edukacyjne

UWAGA

Wymagania na poszczególne oceny do wglądu u nauczyciela i w seretariacie z przedmiotów:

  1. Materiałoznawstwo klasa III TPM
  2. Organizowanie procesów produkcyjnych  (klasy III TPM, IV TPM)
  3. Konstrukcja i modelowanie form odzieży ( klasy III TPM i IV TPM)
  4. Technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych klasa III TPM
  5. Marketing mody klasa III TPM