Kalendarium wydarzeń

Kwiecień 2019


02.04, wtorek od 1700 do 1730
Zebrania informacyjne z rodzicami. Drzwi otwarte od 17:30 do 18:30 Klasy maturalne poinformowanie o ocenach proponowanych.

06.04, sobota od 1000 do 1300
DRZWI OTWARTE DLA KANDYDATÓW DO ZSH - PROMOCJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

12.04, piątek
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych w klasach maturalnych.

15.04, poniedziałek
Termin składania podań o egzamin poprawkowy, klasyfikacyjny i powtarzanie klasy. Do godziny 12:00 sekretariat szkoły.

16.04, wtorek
Rada klasyfikacyjna klas maturalnych.